Услуги

При търсене на имот под наем:

1. Екипът на Диксио ЕООД извършва анализ и проучване на пазара по критериите Ви за търсения имот.

2. Организира реклама на търсенето.

3 Съветва и насочва в избора на критерии.

4. Представя и организира огледи на имоти.

5. Посредничи в преговорите с Наемодателя.

6. Организира, подготвя и посредничи при Договор за наем.

услуги

Ако Вие сте Наемодател:

1. Екипът на Диксио ЕООД проучва и анализира конкурентните наеми.

2. Прави рекламни снимки на имота.

3. Предоставя индивидуален план за реализиране на имота.

4. Съветва и насочва при подготовката на имота за огледи.

5. Организира и провежда огледите в удобно за Вас време и само след предварително подробно представяне на имота пред евентуалния Наемател. 6. Посредничи в преговорите с Наемодателя.

7. Организира, подготвя и посредничи при Договор за наем.